เราสร้าง  โครงการคุณภาพ  ทางเลือกใหม่จากประสบการณ์อันยาวนาน

เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและคอนโดมิเนียม ให้กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  ภายใต้การบริหารงาน  โดยคณะผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์  รวมทั้งทีมงานที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคู่ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่  เข้าร่วมงานก่อสร้างทุกโครงการ มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตัวอย่างผลงานก่อสร้าง