เราสร้าง  โครงการคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม   อีกหนึ่งทางเลือกจากประสบการณ์อันยาวนาน

TGR Group เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานโดดเด่น ด้วยประสบการณ์ทำงานที่สร้างผลงานมากว่า 30 ปี  ภายใต้การบริหารงาน  พร้อมทีมวิศวกรมากกว่า 30 คน ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลโครงการต่างๆ เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงเรียน แวร์เฮ้าส์ โรงงานอุตสาหกรรม และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้ตรงเวลา

จากผลงานที่ผ่านมา เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่เข้าร่วมงานก่อสร้าง เรายึดมั่นในมาตรฐานงานก่อสร้างทุกโครงการฯ มีการวางแผนการเดำเนินงานที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบการทำงาน เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลงานตรงกับความต้องการของลูกค้า

TGR Group และบริษัทฯ ในเครือ ให้บริการงานก่อสร้างเต็มรูปแบบ มีทีมงานดูแลจัดการในระบบต่างๆ พร้อมด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ฯ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้า ที่พร้อมจะร่วมมือกับทีมงานตลอดระยะเวลาก่อสร้างไปจนเสร็จสิ้นโครงการ