ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527  มีประสบการณ์ก่อสร้าง ครอบคลุมถึงลักษณะการก่อสร้างทุกประเภท อาทิเช่น

  • คอนโดมิเนียม
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • บ้านพักอาศัย
  • แวร์เฮ้าส์
  • อาคารสำนักงาน
  • โรงเรียน

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีทุนจดทะเบียนกว่า 300 ล้านบาท มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน พร้อมหน่วยงานสนับสนุนการก่อสร้างอย่างครบวงจร ในด้านเครื่องจักรต่างๆ เช่น ทาวเวอร์เครน โมบายเครน ลิฟท์ขนส่ง ซึ่งได้มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด